Lietošanas noteikumi

Uzņēmums apņemas visa veida informāciju (gan bezpersonisku, gan personisku), kas iegūta no interneta veikala malkaspasaule.lv, neizpaust un uzglabāt saskaņā ar stingrākajām datu aizsardzības normām. Uzņēmums izmanto iegūto privātpersonu datus saskaņā ar turpmāk aprakstītu privātpersonu datu aizsardzības politiku.

Bezpersoniska informācija

Malkaspasaule.lv vāc statistikas datus par savas mājas lapas apmeklētājiem un lietotājiem. Šāda informācija nesatur personiskus datus par lietotāju un tiek vākta tikai statistikas nolūkos, kura palīdz veikt mājas lapu uzlabojumus. Apmeklējuma statistikas veikšanai mājas lapa var izmantot arī tehnoloģiju, kas ļauj savākt arī zināma veida datus par izmantoto datoru (piemēram, lietotāja IP adrese, datora sistēmas versija, pārlūka tips, datu pārraides plūsma rādītāji un jebkāda norādoša mājas lapas adrese). Minētā informācija tiek izmantota tikai un vienīgi malkaspasaule.lv vajadzībām un netiek izpausta trešajām pusēm.

Personiska informācija

Malkaspasaule.lv uztur sekojošu personisku informāciju par saviem klientiem - kontaktpresonas vārds, uzvārds, e-pasts, telefons utml., kas atstāta pirkšanas procesā, lai sazinātos un precizētu nepieciešamo informāciju, varētu nosūtīt rēķinu, pasūtījuma numuru kurjerpasta sistēmā utml.

(!) visa no klientiem iegūtā informācija tiek uzturētā malkaspasaule.lv datu bāzē saskaņā ar striktām drošības un konfidencialitātes normām. Minētie dati tiek izmantoti vienīgi tiem paredzētajā nolūkā, kas minēti iepriekš šajā sadaļā, ne pie kādiem apstākļiem netiek izpausti trešajām pusēm, kā arī netiek veiktas mārketinga aktivitātes, lai trešo pušu informāciju savā vārdā nogādātu līdz klientam.

Pirms jebkura pasūtījuma un preču vai pakalpojumu piegādes malkaspasaule.lv ir tiesības pārbaudīt visu norādīto datu atbilstību realitātei un vajadzības gadījumā sazināties, lai to precizētu.

Visus ievadītos datus Jums ir tiesības un iespējas vēlāk izmainīt, informējot par to malkaspasaule.lv. pa e-pastu info@malkaspasaule.lv

Piekrišana

Šie privātpersonas datu aizsardzības noteikumi attiecas uz malkaspasaule.lv interneta veikalu. Ja Jūs nepiekrītat šiem privātpersonas datu aizsardzības noteikumiem, lūdzam šo interneta resursu turpmāk neizmantot!

Apmeklējot un izmantojot šo mājas lapu, Jūs piekrītat šiem privātpersonas datu aizsardzības noteikumiem.